การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

26 มิถุนายน รำลึกสุนทรภู่ ครูกวี

นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายประยูร ซุยกิ้ม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพ การคัดลายมือ การเขียนไทย การอ่านทำนองเสนาะ และการแสดงละครที่เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก