การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

“ตลาดนัดพอเพียงนครตรัง”

โครงการ “ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพนักงานเทศบาลนครตรัง ” 

 เทศบาลนครตรัง เปิดตลาดนัดพอเพียง ตามโครงการ “ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพนักงานเทศบาลนครตรัง” ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยกิจกรรมเปิดให้พนักงานที่มีพืชผักสวนครัวและพืชผลทางการเกษตร ที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ โดยตลาดฯ เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษได้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก