การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

กิจกรรมปั่นเที่ยวเมือง "ทับเที่ยง" ห้ามพลาด

เทศบาลนครตรัง จัดกิจกรรมปั่นเที่ยวเมือง “ทับเที่ยง” ห้ามพลาด เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง โดยมีนายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครตรัง นายพิมล ณ นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาลนครตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคทรัพย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง นักปั่นจักรยานจากจังหวัดกระบี่และนักปั่นจากทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ “ปั่นเที่ยวเมือง “ทับเที่ยง” ห้ามพลาด ” ซึ่งเทศบาลนครตรัง ร่วมกับกับชมรมจักรยานเทศบาลนครตรัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรม “ปั่นเที่ยวเมือง “ทับเที่ยง” ห้ามพลาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตเทศบาลหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและหันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมากยิ่งขึ้น >>>> โดยขบวนจักรยาน เริ่มปั่นออกจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง ผ่านหน้าอำเภอเมืองตรัง ลงสู่ถนนพัทลุง ผ่านแยก กศน. แยก รพ.วัฒนแพทย์ ไปตามเส้นทาง และแวะ check in ยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตัวเมือง ดังนี้ จุดที่ 1 ณ ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย จุดที่ 2 อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จุดที่ 3 Sea in Town @Trang จุดที่ 4 วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จุดที่ 5 ย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกีส จุดที่ 6 หอนาฬิกาตรัง และมุ่งหน้าสู่ จุดที่ 7 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รวมระยะทางทั้งสิ้น 12 กิโลเมตร

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก