การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

รู้จักเทศบาล

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)

เทศบาลนครตรัง ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ นายไพบูลย์ โอมาก >>>>

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายกำธร ไตรบุญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) และนายจิรการ ใจศิริ ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก และรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งในโอกาสนี้ คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดี นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 2 รางวัลในปีการศึกษาเดียวกัน.

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก