การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

3BB BROADBAND มอบของขวัญ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

3BB BROADBAND มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

3BB BROADBAND มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยมีนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วยนางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นผู้รับมอบ >>> โดยวันเด็กปีนี้ เทศบาลนครตรัง ขอเชิญน้องๆ เด็กๆ เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กับเทศบาลนครตรัง ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรมทั้งสาระ และความสนุกสนาน กิจกรรมบันเทิงบนเวที ที่มาพร้อมกับของรางวัลมากมาย แล้วอย่าลืม 13 มกราคม 2561 นี้ มาพบกันนะคะ

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก