การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

รู้จักเทศบาล

กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ รร.ท.3 (บ้านนาตาล่วง)

โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสุขสันต์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น 

วันที่ 9 ก.พ. 60 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จัดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสุขสันต์ต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยมีนางเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครตรัง เป็นประธานเปิดงาน โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันป้องกันไม่ให้บุตรหลานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก