การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

รู้จักเทศบาล

คณะครู-นักเรียนโรงเรียนพรศิริกุลร่วมอวยพรปีใหม่

รายละเอียด

ที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง คณะครู-นักเรียน โรงเรียนพรศิริกุล ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560 แก่นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง โดยนายเกรียงศักดิ์ฯ ได้กล่าวอวยพรให้เด็กๆตั้งใจเรียน น้อมนำคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิต ทั้งนี้ได้มอบพระบรมฉายาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแก่ตัวแทนจากชมรมเทนนิสฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติแก่คณะที่มาในครั้งนี้.

 

 

 

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก