การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รู้จักเทศบาล

CP มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

รายละเอียด

ตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก่ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการเทศบาลนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง รับ-มอบ ทั้งนี้ทางชมรมฯจะสิ่งของได้รับ อาทิข้าวสาร น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช้แจกจ่ายแก่ผู้พิการที่นอนติดเตียง ผู้ด้อยโอกาศ ผู้คลาดแคลนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป.

 

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก