การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

ครอบครัวเชาวนะกิจมอบเตียงผู้ป่วยตามในโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง

รับมอบเตียงผู้ป่วยจากครอบครัวเชาวนะกิจ ซึ่งบริจาคให้กับเทศบาลนครตรัง ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  >>>> 

นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ , นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบเตียงผู้ป่วยจากครอบครัวเชาวนะกิจ ซึ่งบริจาคให้กับเทศบาลนครตรัง ตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยรายอื่นที่มีความต้องการ และมีความจำเป็นได้ใช้ประโยชน์ และในวันเดียวกันคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในการดูแลของโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามอาการของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงรายดังกล่าวได้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม และเครื่องดูดเสมหะ.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก