การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และสงกรานต์

เทศบาลนครตรัง อัญเชิญ “พระพุทธสิหิงค์” แห่รอบตลาดเทศบาลนครตรัง ให้ประชาชนสักการะ และสรงน้ำ เสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 >>>> 

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. เทศบาลนครตรัง โดยนายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ได้อัญเชิญ “พระพุทธสิหิงค์” ประดิษฐาน ณ รถขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และสงกรานต์เทศบาลนครตรัง โดยตั้งขบวนจากวงเวียนพะยูน และเคลื่อนขบวนไปยังชุมชนเขตเทศบาล และรอบตลาดเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และร่วมสรงน้ำพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ตามประเพณีไทยในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) โดยมี นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนการงาน, ข้าราชการ, พนักงาน และประชาชนชาวตรังออกมาร่วมสงน้ำพระกันอย่างคึกคัก ตลอดจนเล่นประพรมน้ำสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย โดยเทศบาลนครตรัง ได้จัดซุ้มอุโมงค์น้ำ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง บริเวณหอนาฬิกา ไว้ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดแอลกอฮอล์..

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก