การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

การแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

เปิดการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562  >>>

วันที่ (24 เม.ย. 2562) ณ โรงพละศึกษา 1 สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของพนักงานเทศบาล ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก