การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

เปิดโครงการปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้น ของ ศพด.นครตรัง

เปิดการอบรมโครงการปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง >>>

>>>>> เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมพยาบาลและการดูแลเด็กเบื้องต้น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยมีนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงาน >>>>> สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้น และได้ฝึกการปฏิบัติจริงในการปฐมพยาบาล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กเล็กได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรโรงพยาบาลตรัง ที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก