การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี  >>>

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คระครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครตรัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีิ

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก