การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.นครตรัง ภาคเรียนที่ 1/2562

เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 >>>>>

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีนายอภิรักษ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง กล่าวรายงานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตลอดจนผู้ปกครองและคุณครูร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก