การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

โครงการเวินอุดหนุนฯ ชุมชนย่านการค้า 4

โครงการเงินอุดหนุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนย่านการค้า 4  >>>>>

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง นำโดย นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ บัวเลิศ และ นายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิด และร่วมพบปะผู้ร่วมโครงการเงินอุดหนุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนย่านการค้า 4 ซึ่งจัดกิจกรรมการทำเทียนหอมไล่ยุงและเทียนหอมปรับอากาศ ให้กับผู้สนใจในชุมชน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครตรัง

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก