การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬากีฬาตะกร้อ 'สายรุ้งเกมส์'

 เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาตะกร้อ รุ่น 16 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "สายรุ้งเกมส์" >>>> 

 วันนี้ ( 3 ก.ค.62 ) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาตะกร้อ รุ่น 16 ปี ชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "สายรุ้งเกมส์" ผลการแข่งขันฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ****สำหรับกีฬา "สายรุ้งเกมส์" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง ,สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาของเทศบาลให้สูงขึ้น ทั้งนี้การแข่งขันประเภทกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคม 2562 และแข่งขันกรีฑาในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง.

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก