การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส "สายรุ้งเกมส์"

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "สายรุ้งเกมส์">>>> 

*** วันนี้ ( 3 ก.ค.62 ) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายวีร์รัศม์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 "สายรุ้งเกมส์"

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก