การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

อบรมหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน วิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน และหลักสูตรสองภษาา (MEP) >>>

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นายพิมล ณ นคร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครตรัง นายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาลนครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมิน วิเคราะห์ และจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน และหลักสูตรสองภษาา (MEP) สังกัดเทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก