การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

เปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล TOA

นายกเทศมนตรีนครตรังเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ชาย,หญิง เขต 9 ประจำปี 2562 >>>

นายกเทศมนตรีนครตรังเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ชาย,หญิง เขต 9 ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย >>>> เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ โรงยิมพลศึกษา 2 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันบาสเก็ตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี หญิง, ชาย เขต 9 จังหวัดตรัง โดยมีชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังตรัง และคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ร่วมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 โดยการแข่งขันดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดตรัง ได้รับการพัฒนาการเล่นบาสเกตบอลไปสู่เยาวชนทุกภูมิภาค และยกระดับมาตรฐานบาสเกตบอลให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย.

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก