การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

แผนงานและงบประมาณ

พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ

ร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน >>>

วันนี้ ( 9 ก.ค.62) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดและร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทพลายล้างสูง ครั้งที่ 12 จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น3 เทศบาลนครตรัง.

   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก