การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แผนงานและงบประมาณ

ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ร่วมให้การต้อนรับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ซึ่งเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  >>> 

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (4ต.ค.62) นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ ชาลปติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ซึ่งเดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง Photo : ว่าที่ร้อยโทหัสพงษ์ เตละกุล

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก