การติดต่อ

ที่อยู่:
103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง
ตรัง
92000
โทรศัพท์:
0-7521-8017
โทรสาร:
0-7521-0493
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
1132
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด