การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 17 มกราคม 2563)

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยอั่งเปา งานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563

อ่านต่อ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562)

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขายทอดตลาด/สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักพนักงานระดับกลาง จำนวน 2 หลัง

อ่านต่อ

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562)

อ่านต่อ

แผนการปฏิบัติงานหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรค (พ่นยุง) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) เรื่องการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561