การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 10 มกราคม 2562)

อ่านต่อ

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ภายในเขตเทศบาลนครตรัง

อ่านต่อ

การโอนเงินงบประมาณร่ายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 26 ธันวาม 2561)

อ่านต่อ

แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวด "NakornTrang Music Contest" งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

อ่านต่อ

การโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 3 ธันวาม 2561)

อ่านต่อ

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2561

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560