ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560