ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560