การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 , ร.ร.เทศบาล 5 , ร.ร.เทศบาล 3 , ร.ร.เทศบาล 6 , ร.ร.เทศบาล 7

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 , ร.ร.เทศบาล 5 , ร.ร.เทศบาล 3 , ร.ร.เทศบาล 6 , ร.ร.เทศบาล 7

ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561