การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง1

ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อีอดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อีอดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561