ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาบริเวณที่ทำการชุมชนวังตอ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล จำนวน 3 รายการ

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 , ร.ร.เทศบาล 5 , ร.ร.เทศบาล 3 , ร.ร.เทศบาล 6 , ร.ร.เทศบาล 7

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560