การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ จำนวน 26 จุด)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ชุด

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางเครื่องพ่นสารเคมีฝอยละออง (ULV)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

อ่านต่อ

ประกาศร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561