ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนประถม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ระบบเครือข่ายไร้สาย WiFi)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเคเบิ้ลทีวี) 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560