การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองน้ำเจ็ด ซ.2

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุยางแอลฟัลต์ CMS - 2h (ชนิดบรรจุถัง) จำนวน 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมกล้องโทรทัสน์วงวรปิด (CCTV)

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561