การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก ฯ ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก ฯ ถนนภายในสนามกีฬาทุ่งแจ้ง

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหลังตลาดสด

อ่านต่อ

 ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก ฯ ถ.สายหลังตลาดสด

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถ.เจิมปัญญา

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถ.ห้วยยอด

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษกุล ซ.5

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561