การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสสนามกีฬาทุ่งแจ้ง เทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสสนามกีฬาทุ่งแจ้ง เทศบาลนครตรัง

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนควนขนุน ตั้งแต่สะพานควนขนุนถึงสี่แยกไฟแดงควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับติดตั้งงานประเพณี งานรัฐพิธีต่างๆ และงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561