การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 3 เครื่อง)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระดาษ A4

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กเล็ก ฯ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ในภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ฯ

อ่านต่อ

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนกันตัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561