การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ฯ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้อยางนอกเรเดียน จำนวน 4 เส้น

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศ 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อีอดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กระดานอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561