การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนท่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนน้ำผุด 

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนควนคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรถดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 80 - 4696 ตรัง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561