การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนท่ากลาง 

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนท่ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนน้ำผุด 

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิววจราจรพาราแอลฟัลติกคอนกรีตถนนน้ำผุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนควนคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561