การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างอาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดดะพังสุรินทร์)

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนกฤษณากับอาคารเรียนปาหนัน โรงเรียนเทศบาล 3

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 138 รายการ

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561