การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน

อ่านต่อ

ราคากลางจัดจ้างโครงการจัดทำรายงานประจำปี

อ่านต่อ

ราคากลางจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

อ่านต่อ

ราคากลางอาหารสุนัขชนิดเม็ดสำเร็จรูปมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า 18% จำนวนน 900 กระสอบ

อ่านต่อ

ราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตู้บรรทุกมูลฝอย

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561