การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประมูลจ้างปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนวังตอ เริ่มจากถนนวิเศษกุล ถึงถนนเลียบทางรถไฟ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

อ่านต่อ

ประมูลจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE

สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนชัน)

อ่านต่อ

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

อ่านต่อ

ประมูลก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม) โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561