การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประมูลจ้างก่อสร้างถนน รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ค.ส.. ซอยแยกถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2

อ่านต่อ

จ้างจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครตรัง รายงานประจำปี 2559

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประมูลจ้างติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนพาดรถไฟ ถนนกันตัง

อ่านต่อ

จ้างเหมาครูภาษาต่างประเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กป.1-ป.6

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14 รายการ

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561