สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤษภาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนเมษายน 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนมกราคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนธันวาคม 2560

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)

   

รายงานประจำปี 2560