สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนธันวาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนตุลาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกันยายน 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนสิงหาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน มิถุนายน2561

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560