สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกันยายน 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนสิงหาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนกรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน มิถุนายน2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพฤษภาคม 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนเมษายน 2561

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนมีนาคม 2561

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน - พฤษภาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560