ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 3 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านโพธิ์ ข้างบ้านเลขที่ 5/1 ไปทางทิศเหนือ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางอุปกรณ์ 16 ช่อง จำนวน 18 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง DLIT โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านนาตาล่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560