ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 4 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวน ซอย 5 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 143/4 จดลำรางสาธารณประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ดนตรี โรงเรียนเทศบาล๑ (สังขวิทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนทุ่งควน ข้างบ้านเลขที่ 3/5 ไปทางทิศใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560