การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนภายในสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลในโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อและตะกร้อลอดห่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนวันควนวิเศษ ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กวัดคลองน้ำเจ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึก ษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีตถนนวิเศษกุลซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561