ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจำห้องสมุดเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎา ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกศ์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎา ซอย 2 จากถนนรัษฎาไปทางทิศตะวันตกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกศ์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 139 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.เทศบาลนครตรัง, ศพด.วัดคลองน้ำเจ็ด, ศพด.วัดควนวิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561)

   

นางฟ้าสาร (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)

   

รายงานประจำปี 2560