การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

แบบสอบถาม  

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถตู้ ทะเบียน นข 128 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดเทศบาลนครตรังกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊ส) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำหรับโรงเรียนเทศบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม 2562 - กันยายน 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561