การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กวัดคลองน้ำเจ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ภาคเรียนที่่ 2 ปีการศึก ษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

 
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561