การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 40-0120 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0096 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสายเมนเข้าอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ (อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2562 ของโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561