การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
ฮิต: 63

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

อ่านต่อ
ฮิต: 123

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 212

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 182

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 284

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2

อ่านต่อ
ฮิต: 236

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ
ฮิต: 212

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561