การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
ฮิต: 29

รายงานผลการตรจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านต่อ
ฮิต: 56

 งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562

อ่านต่อ
ฮิต: 139

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

อ่านต่อ
ฮิต: 198

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 294

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 259

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

อ่านต่อ
ฮิต: 357

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561