การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
ฮิต: 149

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ
ฮิต: 139

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

อ่านต่อ
ฮิต: 145

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

อ่านต่อ
ฮิต: 145

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

อ่านต่อ
ฮิต: 143

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561