การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
ฮิต: 291

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านต่อ
ฮิต: 260

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
ฮิต: 268

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2559

อ่านต่อ
ฮิต: 215

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคน 2558 - ธันวาคม 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 215

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 202

งบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 182

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561