การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
ฮิต: 240

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2559

อ่านต่อ
ฮิต: 198

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่ ตุลาคน 2558 - ธันวาคม 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 200

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 183

งบแสดงฐานะการเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 174

งบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558

อ่านต่อ
ฮิต: 140

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ
ฮิต: 134

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561