เด่นในฉบับ

 • กิจกรรมปั่นเที่ยวเมืองทับเที่ยง
 • สภาฯผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
 • เดินหน้ามอบเงินสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • ร่วมเทิดพระเกียรติโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 • เราทำความดีด้วยหัวใจ
 • เทศบาลนครตรังคว้า 53 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • นครตรังสำรวจคลองห้วยยาง วางแผนป้องกันน้ำท่วม
 • รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพัฒนาเขาหนองยวน
 • อบรมเพิ่มศักยภาพบุคคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดฯ

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • วิวาห์ใต้สมุทร 2018 ครั้งที่ 22
 • เตรียมฟื้นฟูพระโพธิสัตว์กวนอิม (เขาหนองยวน)
 • แข่งขันกีฬาว่าวไทย ประจำปี 2561

 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • ประเพณีลอยกระทง
 • แก้ปัญหาบริเวณทางเท้า
 • โครงการพัฒนาศักยภาพครู

 

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • 70 ปี ความดีที่พ่อทำ
 • โรงเรียนพอเพียงบ่มเพาะแนวคิดและการดำเนินชีวิตของเด็ก
 • รวมใจภักดิ์ ถวายดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

 

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • รวมพลังถวายความภักดีรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 • ร่วมด้วย ช่วยกัน แก้ปัญหาการจราจรติดขัด
 • รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560