การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   
 

  เด่นในฉบับ

 • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
 • เปิดบ้านนครตรัง
 • นครตรัง เดินเครื่องจักร ลงสู่ชุมชน

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • สารรักสูงวัย จิตแจ่มใสกายแข็งแรง
 • อัคคีภัย ภัยใกล้ตัว โครงการฝึกซ้อมแผนป้องและบรรเทาสาธารณภัย
 • กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 8 แห่ง

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • งานตรุษจีนนครตรัง มหกรรมอาหารตรังดังทั่วโลก
 • Nakorn Trang Countdown 2019
 • ร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร์ 2019

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • เทศบาลนครตรังคว้ารางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น
 • ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายอภิชิต  วิโนทัย
 • รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • กิจกรรมปั่นเที่ยวเมืองทับเที่ยง
 • สภาฯผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
 • เดินหน้ามอบเงินสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
 

  เด่นในฉบับ

 • ร่วมเทิดพระเกียรติโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
 • เราทำความดีด้วยหัวใจ
 • เทศบาลนครตรังคว้า 53 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง

ดาวน์โหลด

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561