การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • นครตรังสำรวจคลองห้วยยาง วางแผนป้องกันน้ำท่วม
  • รมว.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพัฒนาเขาหนองยวน
  • อบรมเพิ่มศักยภาพบุคคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดฯ

ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561