การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • อิ่มอร่อย ละลานตา กับเมนูอาหารต้นตำรับในมหกรรมอาหารตรัง..ดังทั่วโลก
  • Share The Road แบ่งปันถนนสรา้งตรังสู่เมืองจักรยาน
  • ประสานการมีส่วนร่วมสร้างแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2559                  

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561