การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต
  • เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในอนาคต
  • เลิศสถาปัตยกรรม ล้ำค่าอัตลักษณ์ "ร้านสิริบรรณ - โรงแรมจริงจริง"             

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561