การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • เทศบาลนครตรัง...เยี่ยมบ้านประชาชน ดูแลใกล้ชิดดุจดังญาติ
  • ร่วมงานหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 12
  • รณรงค์ ผู้ประกอบการตลาดรถไฟ ละ ลด แลก ภาชนะโฟม
  •             

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561