การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

วารสารนางฟ้าสาร

 

  เด่นในฉบับ

  • “12 สิงหา สดุดีมหาราชินี แม่ของแผ่นดิน”
  • นครตรังรับเกียรติบัตร ปลุกจิตสำนึกปราบปรามทุจริต
  • เด็กตรังเก่ง กวาด 4 รางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ฮ่องกง          

 

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561