รายงานประจำปี ประจำปี 2560

ฮิต: 529

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2559

ฮิต: 394

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2558

ฮิต: 207

 

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561)

   

รายงานประจำปี 2560