การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รายงานประจำปี 2561

ฮิต: 301

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2560

ฮิต: 778

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2559

ฮิต: 533

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2558

ฮิต: 356

 

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562)

   

7 ปีทองของการศึกษาเทศบาลนครตรัง

   

รายงานประจำปี 2561