รายงานประจำปี ประจำปี 2560

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2559

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2558

 

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (สิงหาคม - กันยายน 2561)

   

นางฟ้าสาร (มิถุนายน - กรกฎาคม 2561)

   

รายงานประจำปี 2560