การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

รายงานประจำปี 2561

ฮิต: 32

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2560

ฮิต: 634

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2559

ฮิต: 449

 

 

อ่านต่อ

รายงานประจำปี ประจำปี 2558

ฮิต: 258

 

 

อ่านต่อ
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก  

   

นางฟ้าสาร (กุมภาพันธ์ 2562 - มีนาคม 2562)

   

นางฟ้าสาร (ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562)

   

รายงานประจำปี 2561