การจัดการความรู้ (KM)  

   

บริการประชาชน  

   

สถานที่ท่องเที่ยว

ย่านตึกเก่าตรัง ชิโนโปตุกีส

       

 ดาวน์โหลด

   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

โรงเรียนในสังกัด  

   

หน่วยงานภายนอก